La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

 


  

CALENDARI
PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

CURS 2018-2019

 

      PROCÉS ORDINARI

      Presentació de sol·licituds

 • Infantil - Primària: 22 - 29 de maig.
 • ESO: 22 – 31 de maig

Llistes provisionals

 • Infantil - Primària: 8 de juny.
 • ESO: 12 de juliol

Reclamacions davant el Consell Escolar

 • Infantil - Primària: 8 - 12 de juny.
 • ESO: 12 - 14 de juliol

Llistes definitives

 • Infantil - Primària: 20 de juny.
 • ESO: 19 de juliol

Formalització matrícula

 • Infantil - Primària: del 20 al 29 de juny.
 • ESO: 19-27 de juliol

 

      Les sol·licituds s’han de presentar al despatx de Direcció, situat al segon pis del Col·legi en l’horari següent:

   DILLUNS, 22          DE 11’30 A 13’30 H.

   DIMARTS, 23         DE 15’30 A 17’00 H.

   DIMECRES, 24       DE 09’15 A 10’15 H.

   DIJOUS, 25             DE 09’15 A 10’15 H.

   DIVENDRES, 26      DE 12’30 A 14’30 H.

   DILLUNS, 29           DE 16’30 A 18’00 H.

   DIMARTS, 30          DE 09’15 A 10’15 H.

   DIMECRES, 31         DE 09’15 A 10’15 H.     


 

      Documentació que cal aportar:

 • Annex III: imprés de Sol·licitud Primària i ESO (per duplicat).
 • Annex III- bis: imprés de Sol·licitud Educació Infantil (per duplicat).
 • Annex VI: Criteri renda de la unitat familiar (per duplicat).
 • Fotocòpia DNI en vigor de l’ALUMNE (si en té).En el cas d’alumnes estrangers fotocopia NIE i Passaport.
 • Fotocòpia DNI en vigor dels pares o tutors. En el cas d’estrangers NIE i Passaport.
 • Acreditació del domicili familiar (rebut d’aigua, llum etc. amb domicili igual al DNI del padre, madre o tutor/a) o acreditació domicili laboral (certificat de l’empresa, nómina…)
 • Fotocòpia Llibre de Família de tota la unitat familiar.
 • Fotocòpia Llibre o targetes Família Nombrosa en vigor.
 • Informe de salut (si no el tinguera en el moment de presentar sol·llicitud s’adjuntarà en la conformitat de matrícula).
 • Fotocòpia que acredite les situacions específiques marcades en l’imprés de sol·licitud (discapacitats, esportistes d’èlit…).
 • Per a la sol·licitud d’ESO i Batxillerat s’ha de presentar el Requisit  Acadèmic entre el 19 de juny i el 7 de juliol.

    SITUACIONS ESPECÍFIQUES (SI ÉS PROCEDENT):

 • Fotocòpia Llibre o Targetes Família Nombrosa en vigor.
 • Fotocòpia discapacitat del l’alumne o familiars.
 • Fotocòpia del Títol de Família Monoparental.
 • Certificat simultaneïtat estudis (dansa o música).
 • Acreditació esportista d’èlit o alt rendiment.