La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

 L’objectiu principal d’aquesta etapa és l’aprenentatge d’aspectes humanístics, artístics, científics i tecnològics de la nostra cultura. El que es pretén des de les aules és desenvolupar l’hàbit d’estudi i treball personal, preparant els alumnes per a estudis superiors, a banda de formar-los per a assumir tant els seus drets com les seues obligacions com a ciutadans. Per a d’això és fonamental l’educació en valors treballada en:

  • La vida en l’aula

  • La formació religiosa

  • Les tutories amb alumnes

  • Les diferents celebracions

  • Les campanyes solidàries en què participem