La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

NORMES DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE (*actualment en procés d'actualització)

El Col·legi és un lloc de treball, convivència i formació. Esforça’t al màxim perquè açò siga una realitat. El respecte mutu, tant a classe com fora d’ella, és imprescindible per a crear aquest ambient.

Eixe respecte ha d’abastir, en primer lloc, els professors i les altres persones que t’envolten, però també el material que utilitzes, mobiliari i pati. Tot allò que trenques i/o espatlles (si no és accidentalment) hauràs de reparar-ho.

A les entrades i eixides comporta’t amb ordre i correcció. Evita sempre el que puga molestar a la resta. Puja i baixa l’escala de forma ordenada i en silenci.

No oblides la puntualitat a l’hora de les entrades a l’aula, tant al matí i a la vesprada, com de classe a classe. La pujada de la classe d’Educació Física no ha de comportar retard, a excepció dels encarregats de guardar el material. Tin present que els retards i les absències han de justificar-se per mitjà de l’agenda.

No és possible eixir del Centre en hores de classe. Per a eixir del col·legi necessites que vinga a arreplegar-te un familiar i, a més a més, no s’ha d’interrompre a meitat de la classe. L’ incompliment d’aquesta norma comportarà mesures especials.

Durant els esplais roman en els espais reservats. Per tant, no et quedes en classe ni en els corredors. Als descansos de 3r i 4t d’ESO, permaneix dins de classe.

El joc amb balons a les classes, als corredors i a les escales no és permès, havent de reservar-se als espais adequats.

L’agenda escolar t’ajudarà a portar les coses al dia i evitar els oblits. Utilitza-la per als fins per als quals ha sigut destinada. Entrega amb puntualitat les notes i comunicacions als teus pares. Si no és així, es comunicaran als pares/mares o tutors mitjançant la Direcció del Centre. En cas de trencar-la o fer un mal ús, caldrà comprar-ne una altra.

Sigues ordenat i acurat amb la teua persona i amb les teues coses, (quaderns, pupitres... ) i mostra’t educat i amable al parlar. Cuida el teu vocabulari.

Participa amb responsabilitat en l’elecció de delegat i responsables de classe. Col·labora amb ells i ajuda’ls a acomplir la seua missió.

La teua actitud i comportament a classe és molt important, per tant, has de posar interés, atenció i voluntat des del primer dia.

Durant l’estància al Col·legi no s’han de menjar llepolies.

No oblides que has de respectar sempre les normes de circulació vial, sobre tot, a l’entrada i l’eixida del Col·legi.

Els telèfons mòbils hauran d’estar desconnectats mentre romans al Centre. No podran estar en silenci. No el podràs utilitzar a cap lloc del col·legi ni en cap moment mentre dure la jornada lectiva (inclosos pati i descans). Hauràs de guardar-lo a la motxilla. Aquestes normes s’aplicaran a tot tipus d’aparells ( Mp3, Mp4, gravadores,...). L’ incompliment d’aquesta norma comportarà la seua retirada.

No es podran dur, durant la jornada lectiva, tots aquells complements que no formen part de l’uniforme.

Per als alumnes que no respecten estes normes, es prendran mesures especials.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA PER AL MENJADOR

Faré la meua neteja personal abans i després de dinar.

Escoltaré i respectaré les persones encarregades del menjador.

M’acostumaré a prendre tots els menjars, sense protestar pels que menys m’agraden.

Guardaré les normes de comportament a la taula: utilitzar els coberts correctament, no tirar el menjar, etc.

Respectaré tot el material del menjador.

Portaré el “babi” i la bossa d’endreç.

 

 

 

NORMES PER A LA CORRECTA UTILITZACIÓ DE L'UNIFORME I L'EQUIP ESPORTIU

El babi és igual per a tot l’alumnat i haurà de portar la butxaca a la dreta. Els alumnes d’ESO l’utilitzaran únicament per a les matèries de Plàstica i Tecnologia.

Per a la confecció de la falda, es tindrà en compte que la ratlla groga quede horitzontal. Els plecs es doblegaran per la meitat del quadre blanc. Portaran jersei o camisa blanca sense randes, ni brodats i jersei o jaqueta blava marina. La falda de les alumnes més xicotetes portarà tirants per a major comoditat.

Els alumnes portaran: pantaló blau marí de qualsevol teixit, curt o llarg; no es permetrà ni pantaló tipus xandall ni el “clàssic texà”. Les alumnes també podran portar pantaló.

Les sabates, seran blaves o negres, procurant evitar la bota de tipus militar o les sandàlies. Els calcetins, mitges o calces seran de color blau marí.

 L’equip esportiu consta de xandall, samarreta de mànega curta o llarga i pantaló curt del col·legi. El calçat serà sempre esportiu. S’utilitzarà calcetí esportiu blanc.